2013
 20
14
 

 

 

 

                                
 
Country: Germany  
Jiri Polak

    1.CARGO II 2009 Acrylic on canvas 120x90 cm   2.CARGO 2009 Acrylic on canvas 150x180 cm   3.CARGO VII 2010 Acrylic on canvas 120x100 cm   4.CARGO VIII 2011 Acrylic on canvas 120x100 cm   5.CARGO X 2011 Acrylic on canvas 140x100 cm   6.CARGO XXII 2012 Acrylic on canvas 100x80 cm  


 

.
 


 

 

   1

   2

   
   3    4
   

   5

   6