ART NOW 2

 
 
online Global Art Annual
 
   25.05.07     25.05.08

 

.
 
Country: China  
Chong Kah Wah

    1.gen yuan, mixed media    2.sekinchan, mixed media    3.village, mixed media    4.texture 2, mixed media

 

.

 

   1.

   2.

   
   3.    4.
   
  .   .